Calculadora de massa molecular

Escriu la formula amb les maj├║scules adecuades, amb els subindexs escrits com a numeros normals i sense parentesis

Ex| Dihidr├│xid de sodi --> NaO2H2