Secció 1

Inserció d’imatges amb HTML

Secció 2

Inserció de vídeo amb HTML

Secció 3

Inserció d’àudio amb HTML